foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Huỳnh Hữu Trí.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 122r. Tài liệu giảng dạy - Bộ Môn Xây dựng.

Nội dung.

Chương I : Tính khối lượng công tác đất. Chương 2: Trình bày các biện pháp thi công đất. Chương 3: Thi công bêtông và bêtông cốt thép.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn