foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Mỹ Dung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Chương 1. Dự toán xây dựng cơ bản. Chương 2. Tiên lượng. Chương 3. Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công. Chương 4. Dự toán xây dựng công trình. Chương 5. Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn thành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn