foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Bùi Phước Hảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 145Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Trình bày đại cương về kết cấu thép. Chương 2. Xác định vật liệu và sự làm việc của thép. Chương 3. Tính toán liên kết trong kết cấu thép. Chương 4. Tính toán dầm thép. Chương 5. Tính toán cột thép. Chương 6. Tính toán dàn thép.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn