foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 230Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức. Phần thứ hai: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn