foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2009.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 21cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Trung với nước, hiếu với dân - Một phẩm chất cơ bản trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 2/ Phẩm chất đạo đức cách mạng trung với nước, hiếu với dân của Hồ Chí Minh. 3/ Phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 4/ Lòng nhân ái - nhân tố cơ bản trong đạo đức Hồ Chí Minh. 5/ Hồ Chí Minh - biểu tượng mẫu mực về sự khiêm tốn, giản dị. 6/ Hồ Chí Minh - tấm gương về tận trung với nước, tận hiếu với dân cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ hội nhập. 7/ Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc và đạo đức hết lòng phục vụ nhân dân của Hồ Chí Minh. 8/ Để phẩm chất đạo đức "Suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân" của chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn