foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: TS. Hoàng Anh, TS. Nguyễn Quốc Bảo, TS. Dương Minh Đức,...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2009.

Mô tả: 343Tr, kích thước: 21cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần I: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Phần II: Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Phần III: Sáng mãi tấm gương của người.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn