foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2008.

Mô tả: 519Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh:

Nội dung:

Nội dung cơ bản của cuốn sách đề cập đến đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Người thông qua những mẩu chuyện thực tế sinh động, hấp dẫn, giàu sức thuyết phục. Tuy nhiên, để cung cấp thêm tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, học tập sâu hơn tấm gương đạo đức của Người, nội dung cuốn sách vượt ra khỏi nội dung cơ bản nói trên, được thể hiện trong các bài viết tập trung ở phần Phục lục, thậm chí ngay cả ở phần nội dung cơ bản.

Thông qua các mẩu chuyện, người đọc thu nhận một cách chân thực giá trị đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư nói riêng của Người. Đi xa hơn, người đọc lại có dịp thêm một lần nữa, nhận rõ giá trị tinh thần cao đẹp với tầm cao trí tuệ và lòng nhân ái mênh mông của vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần ấy, cuốn sách được tập hợp từ rất nhiều nguồn tư liệu qua nhiều thập kỷ, trên bình diện rất rộng - kể cả trong nước cũng như ngoài nước và được cấu tạo thành hai phần:

Phần 1: Những mẩu chuyện về đạo đức Hồ Chí minh.

Phần 2 (phụ lục): Hồ Chí Minh - một nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người mới của tương lai.

Như vậy, cuốn sách có nội dung rất phong phú và hình thức thể hiện đa dạng, có tính tập hợp tư liệu rất cao, nhằm góp phần có hiệu quả vào việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn