foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Phúc Luân.

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm XB: 2003.

Mô tả: 380Tr, kích thước: 13x19cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế. Phần thứ hai: Ngoại giao trong tâm thức Hồ Chí Minh. Phần thứ ba: Một số luận lý ngoại giao Hồ Chí Minh cần nghiên cứu và ứng dụng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn