foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bá Ngọc.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2007.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Bình dị những nơi ở. 2/ Hành trang giản dị. 3/ Tấm gương rèn luyện. 4/ Nâng niu tất cả, chỉ quên mình. 5/ Tài ứng khẩu của Bác. 6/ Những lời dạy dễ hiểu.  7/ Đi làm ruộng với nông dân. 8/ Thăm vườn cây cảnh của Bác Hồ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn