foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Lai.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm XB: 2007.

Mô tả: 295Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Tiếng Việt và tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Phần 2: Đường lối quần chúng trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Phần 3: Sáng tạo nghĩa mới từ chiều sâu tư tưởng trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn