foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Tửu.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2009.

Mô tả: 167Tr, kích thước: 17x24cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Theo chân Bác. Phần thứ hai: Vào cõi Bác xưa. Phần thứ ba: Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn