foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngọc Châu.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2008.

Mô tả: 175Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Về đoàn Tân Trào. 2/ Ông cụ Núi Hồng. 3/ Gặp đồng chí già ở Tân Trào. 4/ Bác Hồ ở Thái Nguyên những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám. 5/ Theo Bác đi chiến dịch biên giới. 6/ Giữa rừng Chân Mộng. 7/ Giữ cho gương sáng. 8/ Bài học Bác dạy. 9/ Chúng tôi đi đón Bác. 10/ Bác thăm đơn vị tôi. 11/ Con đường 601. 12/ Một ngày Tết của Bác. 13/ Bác Hồ thăm tết. 14/ Bữa cơm trên đồi thông. 15/ Chiếc áo của Bác.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn