foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Quốc Uyên.

Nhà xuất bản: Thể dục Thể thao. Năm XB: 2005.

Mô tả: 215Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Chương 2: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Chương 3: Đảng Cộng Sản Việt Nam phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn