foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Kim đồng. Năm XB: 2009.

Mô tả: 126Tr, kích thước: 12x19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Bác Hồ với nhân dân Thủ đô Hà Nội. 2/ Mãi mãi không quên. 3/ Các cô cứ cố gắng đã có Đảng giúp. 4/ Bác là nguồn hạnh phúc của gia đình tôi. 5/ Bài học dựa vào dân. 6/ Tôi tham dự chiến dịch giải phóng biên giới. 7/ Bác dạy: "phải chăm chỉ học tập". 8/ Mẩu chuyện nhỏ, giá trị to. 9/ Những lần tôi được gặp Bác Hồ ở chiến dịch biên giới (1950). 10/ Kỷ niệm những ngày được quay phim về Đại hội Đảng và về Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc tháng 2 - 1951. 11/ Tôi vẽ Bác Hồ. 12/ Ý nghĩa thiêng liêng của một món quà. 13/ Những kỷ niệm sâu đậm nhất. 14/ Hai lần gặp Bác Hồ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn