foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (sưu tầm, tổng hợp).

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 2008.

Mô tả: 120Tr, kích thước: 12x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Quê hương và gia đình. 2/ Theo cha vào kinh. 3/ Trở lại quê hương. 4/ Những chuyến đi. 5/ Làm quen với văn minh Pháp. 6/ Vào Huế lần thứ 2. 7/ Cuộc sống ở kinh thành Huế. 8/ Trường Quốc học Huế. 9/ "Tự do, Bình đẳng, Bác ái". 10/ Những bước thăng trầm. 11/ Đi xuống phía Nam. 12/ Lê đường đi tìm chân lý.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn