foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Tùng.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2008.

Mô tả: 225Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Tổ quốc trên hết. 2/ Ngày ấy Bác bảy mươi xuân. 3/ Đại tướng - người thầy năm xưa và .. mãi mãi. 4/ Tâm tình bác Phạm Văn Đồng. 5/ Cái chân của một cuốn sách. 6/ Bác hóa thân - ngày ấy! 7/ Bác Hồ hiển hiện trong tôi. 8/ Những phút giây bên Bác. 9/ Người thủy thủ huyền thoại. 10/ Nhà báo của một cường quốc kinh tế tìm hiểu về tư duy kinh tế Hồ Chí Minh. 11/ Những dấu ấn sáng thế kỷ. 12/ Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn