foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2009.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Phủ Chủ tịch. 2/ Giàn hoa Phủ Chủ tịch. 3/ Đường Xoài. 4/ Nhà 54. 5/ Nhà sàn. 6/ Nhà 67. 7/ Ao cá. 8/ Vườn cây. 9/ Nhân văn Hồ Chí Minh (minh chứng từ nơi ở và làm việc của Người). 10/ Phụ lục: Về những hoạt động của Tổ Chuyên gia y tế Trung Quốc chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn