foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tình, TS. Chu Đức Tính, TS. Hoàng Thị Nữ, ....

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2003.

Mô tả: 107Tr, kích thước: 13 x 19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2/ Những tên gọi, bí danh, bút danh cần nghiện cứu thêm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn