foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Trần Minh Siêu.

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm XB: 2008.

Mô tả: 637Tr, kích thước: 20cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Kim Liên - mảnh đất giàu truyền thống. 2/ Di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. 3/ Nhà cụ Hoàng Đường. 4/ Nhà thờ chi nhánh họ Hoàng Xuân. 5/ Nhà ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. 6/ Lò rèn cố điền. 7/ Giếng cốc. 8/ Nhà Thầy Cử Vương. 9/ Cây đa và sân vận động Làng Sen.10/ Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. 11/ Nhà thờ họ Nguyễn Sinh. 12/ Nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Bác Hồ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn