foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Hoàng Điệp (biên soạn).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2010.

Mô tả: 302Tr, kích thước: 13 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp. Phần thứ hai: Hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng thực nhân dân Pháp. Phần thứ ba: Phụ lục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn