foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tăng Tấn Minh; PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH GTVT TP. HCM. Năm XB: 2011

Mô tả: 100Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục đích của luận văn là nghiên cứu, đề ra các giải pháp có tính khả thi để đánh giá và lựa chọn các thiết bị cơ giới hợp lý có thể đưa vào khai thác để nâng cao chất lượng và đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật thi công công trình nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Thành phố Trà Vinh – Cầu Ngang.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn