foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Events Calendar

Previous month Previous week Next week Next month
By Year By Month By Week Today Search Jump to month
Events for the week :
24 April 2022 - 30 April 2022
Sunday
24 April
  • There are no events on this date
Monday
25 April
  • There are no events on this date
Tuesday
26 April
  • There are no events on this date
Wednesday
27 April
  • 01:00pm - 05:00pm  (C Thanh) nghỉ phép buổi chiều by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  Tháng 04
  • 01:00pm - 05:00pm  Sô Đát: Nghỉ phép năm buổi chiều by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  Tháng 04
Thursday
28 April
  • There are no events on this date
Friday
29 April
  • 07:00am - 05:00pm  Thu nghỉ phép năm by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  Tháng 04
  • 08:00am - 11:00am  Thầy Phol, Thầy Phúc, Sô Đát: Dự đại hội Chi bộ điểm by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  Tháng 04
  • 01:00pm - 05:00pm  Sô Đát: Nghỉ phép năm buổi chiều by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  Tháng 04
Saturday
30 April
  • There are no events on this date
Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn