foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Chu Huy Hà; PGS. TS. Trần Cao Đệ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4400285/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu nhận dạng CMND thực hiện bằng phương pháp xử lý ảnh, được xây dựng chủ yếu bằng sử dụng giải pháp phần mềm trên hệ thống nhúng để thực hiện việc nhận dạng thẻ chứa thông tin cá nhân. Áp dụng các phương pháp, nghiên cứu đã phát triển trước đó, đồng thời kết hợp và cải tiến thêm một số phương pháp nhằm tạo ra một hệ thống đồng bộ hiệu quả. Hệ thống sử dụng thư viện OpenCV, công cụ OCR với mã nguồn mở-Tesseract để nhận dạng thông tin, tìm hiểu về lập trình java với Eclipse. Dựa vào mục tiêu trên, luận văn xác định các nội dung chủ yếu cần nghiên cứu bao gồm: làm mịn ảnh, phân ngưỡng, thay đổi không gian màu, biến đổi hình thái, phép biến đổi Hough, tăng cường độ sắc nét của ảnh, vấn đề phân vùng ảnh khi xác định vị trí khung ảnh CMND.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Nam; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 003.2/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống dự báo kết quả doanh thu đến từng địa bàn cụ thể tại VNPT Trà Vinh theo các chu kỳ thời gian tháng, quý, từ đó hỗ trợ cho quá trình ra quyết định để có thể dự đoán được mục tiêu, sửa đổi chiến lược nhằm tối ưu hóa hoạt động điều hành SXKD của đơn vị.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 025.04/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài là đề xuất giải pháp trong tìm kiếm tài nguyên học tập dựa trên nội dung văn bản tiếng Việt và sử dụng sức mạnh của xử lý song song và phân tán của một cụm máy tính để xử lý dữ liệu, giúp cho sinh viên tìm được nhiều tài liệu mà mình quan tâm, tiết kiệm thời gian xử lý những tài liệu không liên quan.

 

Tác giả: Trần Quốc Toàn; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.4/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý thuyết về xử lý và phân loại bản tin tự động, thực hiện bước phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và đặc tả hệ thống phân loại bản tin tự động cần xây dựng. Nghiên cứu mô hình phân loại bản tin theo chủ đề (Topic model) sử dụng thuật toán Latent Dirichlet Allocation (LDA) để tìm tập đặc trưng cho các chủ đề áp dụng cho luận văn. Xây dựng ứng dụng “xây dựng công cụ phân loại bản tin tự động” chạy trên nền web, triển khai, cài đặt thử nghiệm hệ thống tại Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Mộng Thu; TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.31/ Th500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu luận văn là ứng dụng phương pháp học sâu để phát hiện và nhận dạng xe máy trong các hình ảnh thu nhận từ camera.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.