foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh Trung; TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019. Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 635.0285/ Tr513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác quản lý trồng mía tại Trà Cú, thanh long tại Càng Long trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Xây dựng, biên tập Bản đồ nền ranh giới hành chính tỉnh, huyện, xã, ấp, giao thông, thủy hệ, bản đồ vùng trồng hoa màu. Xây dựng CSDL kết hợp bản đồ đã biên tập. Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý quản lý trồng mía tại Trà Cú, thanh long tại Càng Long trên địa bàn tỉnh Trà Vinh dựa trên CSDL kết hợp bản đồ đã thiết kế.

 

Tác giả: Lâm Thanh Sang; TS. Phan Quốc Nghĩa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.200285/ S106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thuật toán phân cụm (cluster analysis) trong khai phá dữ liệu, dựa trên cơ sở lý thuyết về các thuật toán để đưa ra mô hình phân tích độ rủi ro vi phạm thuế của doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đối với nhóm các doanh nghiệp, giúp cho cán bộ quản lý trong việc khoanh vùng đối tượng, nhằm hỗ trợ lên kế hoạch thanh kiểm tra dễ dàng hơn trong công tác quản lý thuế..

 

Tác giả: Ngô Thanh Huy; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.425/ H522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu phát triển mô hình dự đoán chỉ số chất lượng nước WQI (water quality index) của các mẫu nước dựa trên giá trị của các tham số của mẫu nước sử dụng mô hình ANFIS kết hợp với giải thuật tối ưu Bầy ong nhân tạo (Artificial bee colony) nhằm đạt kết quả dự đoán tốt nhất.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Bạch; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.42/ B102. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu giải pháp và xây dựng hệ thống cho phép phát hiện đám đông và tiếp xúc gần tại các khu vực cần giám sát thông qua video thu được từ camera quan sát và đưa ra cảnh báo, hỗ trợ kịp thời cho lực lượng chức năng phát hiện nhanh chóng, kịp thời các dấu hiệu bất thường để chủ động có kế hoạch ứng phó với các tình huống đột xuất xảy ra, góp phần đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại các khu vực trọng yếu.

 

Tác giả: Nguyễn Khánh Duy; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.425/ D522. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài sử dụng mô hình kết hợp của Convolutional Neural Network (CNN) và Bidirectional Long Short Term Memory (Bi-LSTM) trong dự đoán sự thay đổi của chỉ số chất lượng nước Water Quality Index. Với việc ứng dụng kỹ thuật học sâu trong việc dự đoán sớm chất lượng nước có thể giúp tiết kiệm nhiều chi phí để kiểm tra mẫu nước đồng thời giúp cảnh báo sớm các xu hướng thay đổi của chất lượng nước trong tương lai gần.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn