foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Hải; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.38200285/ H103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của ngành và để hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia nên việc sử dụng Chatbot để hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm y tế và được tích hợp trên một hoặc một số nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận đến những người chưa tham gia là một trong những yêu cầu cần thiết của ngành Bảo hiểm xã hội.

 

Tác giả: Bùi Thanh Phương; PGS. TS. Trần Cao Đệ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.754/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu hướng đến của đề tài là xây dựng được ứng dụng dựa trên các phương pháp xử lý ảnh, từ đó trích xuất được thông tin trên GPLX với độ chính xác cao nhất có thể.

 

Tác giả: Liêu Triệu Minh Trân; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 44Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.748 / Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Áp dụng giải thuật cây quyết định dùng hàm phân hoạch Bayes (thử nghiệm Kolmogorov-Smirnoff) và luật gán nhãn cục bộ dữ liệu thay thế hàm phân hoạch (Shannon entropy hay chỉ số Gini) trong phân lớp dữ liệu không cân bằng.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004.678/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện nghiên cứu tổng quan về hệ tìm kiếm thông tin văn bản. Trọng tâm tập trung nghiên cứu các vấn đề về tìm kiếm dựa trên từ khóa, cách tiếp cận lập chỉ mục dựa trên từ khóa, tính độ tương đồng từ khóa, xếp hạng kết quả trả về. Xây dựng công cụ cho phép tìm kiếm các bài viết, các tập tin đính kèm theo bài viết có nội dung phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

 

Tác giả: Tạ Thị Tuyết; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7/ T528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu nhu cầu, tiêu chí phòng trọ đáp ứng yêu cầu của người thuê. Mô tả bài toán, phân tích thiết kế các mô hình dữ liệu, các chức năng để đánh giá. Cài đặt hệ thống thử nghiệm. Nghiên cứu mô hình từ khóa chủ đề phục vụ trích xuất quan điểm từ ý kiến của người thuê trọ. Đề nghị cách chấm điểm nhà trọ theo tiêu chí dựa trên quan điểm trích xuất từ ý kiến của người thuê trọ. Thử nghiệm đánh giá mô hình đề xuất

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn