foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Trúc Phương; PGS. TS. Trần Cao Đệ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.8/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các phương pháp thủy vân trên cơ sở dữ liệu quan hệ, đề xuất phương pháp thủy vân phù hợp với đặc trưng dữ liệu điểm số, đáp ứng các tính năng trong hệ thống quản lý điểm của các trường học, đảm bảo phát hiện các thay đổi bất hợp pháp không thông qua hệ thống quản lý. Thực nghiệm trên dữ liệu mẫu, đánh giá kết quả đạt được của phương pháp.

Tác giả: Trần Song Toàn; Prof. Don-Gey Liu, Prof. Ching-Hwa Cheng (người hướng dẫn khoa học).

逢 甲 大 學. Năm: 2021.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The goal of this study will be to analyze outstanding deep learning network structures in the medical image processing field, thereby coming up with proposing a better network model that can improve performance productivity and quality of medical image segmentation challenges. In this study, the Unet model is used as the backbone architecture. The analysis will focus on the disadvantages of Unet and Unet-based models, thereby proposing methods to overcome the weaknesses and improve the efficiency of the proposed model.

 

Tác giả: Tưởng Thị Tuyền Vẹn; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.00285/ V203. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn đặt ra mục tiêu nghiên cứu các mô hình có thể phát sinh văn bản sử dụng các mạng học sâu Deep Neural Networks, dựa trên Framework để huấn luyện trên tập dữ liệu miền mở. Từ đó xây dựng, cài đặt và test thử nghiệm hệ thống dựa trên một mô hình đối thoại sử dụng mạng nơ-ron để huấn luyện kho dữ liệu.

 

Tác giả: Phan Thanh Tú; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.10285/ T500. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng hệ thống giám sát giúp người thân có thể theo dõi được sức khỏe của cha mẹ, ông bà một cách tiện lợi mọi lúc mọi nơi, hiệu quả và chi phí đầu tư hợp lý.

 

Tác giả: Tô Hồng Thịnh; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.38200285/ Th312. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống website cho phép quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế tại huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn