foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Chí Thanh; PGS. TS. Trần Cao Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.10285/ Th107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng ảnh, nhận dạng ký tự quang học và một số phương pháp trích chọn đặc trưng của ảnh, bộ thư viện xử lý hình ảnh mã nguồn mở thư viện OpenCV hỗ trợ cho việc xử lý ảnh. Xây dựng, cài đặt thuật toán nhận dạng để giải quyết bài toán nhận dạng thẻ BHYT dựa trên việc thu thập số liệu, kiểm thử các thuật toán và ứng dụng trong việc nhận dạng thẻ BHYT.

 

Tác giả: Nguyễn Hùng Hậu; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.425/ H125. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống nhận dạng điểm số trên bảng điểm viết tay, từ đó rút trích thông tin điểm số trên bảng điểm theo thứ tự cho từng HSSV tương ứng. Tìm hiểu các cơ sở lý thuyết, các kỹ thuật nền tảng để giải quyết bài toán nhận dạng ảnh số. Từ đó, đề xuất áp dụng giải pháp máy học SVM kết hợp phương pháp trích chọn đặc trưng GIST để thực hiện nhận dạng ký số viết tay trên bảng ghi điểm viết tay. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật nhận dạng chữ in bằng phương pháp tesseract-OCR đối với thông tin mã số HSSV.

 

Tác giả: Thái Đa Nhi; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.7406/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống trả lời tự động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN bằng tìm kiếm thông tin dựa vào 3 phương pháp: BoW + kNN; Word2Vec + kNN; BoW + LSI + kNN để trả về những câu hỏi tương đồng cho các câu hỏi của người dùng về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN một cách nhanh chóng, kịp thời. Luận văn tập trung nghiên cứu 3 phương pháp trên để tìm ra phương pháp đạt kết quả tốt nhất từ đó triển khai áp dụng vào hệ thống trả lời tự động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Trà Vinh với mục tiêu là tiết kiệm được nhân lực và thời gian cũng như giải đáp những thắc mắc nhanh chóng, kịp thời cho người dùng trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

 

Tác giả: Nguyễn Thái Toàn; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.1/ T406. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống điểm danh học sinh tự động bằng nhận diện khuôn mặt, thông báo kết quả điểm danh đến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh.

 

Tác giả: Chu Huy Hà; PGS. TS. Trần Cao Đệ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4400285/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu nhận dạng CMND thực hiện bằng phương pháp xử lý ảnh, được xây dựng chủ yếu bằng sử dụng giải pháp phần mềm trên hệ thống nhúng để thực hiện việc nhận dạng thẻ chứa thông tin cá nhân. Áp dụng các phương pháp, nghiên cứu đã phát triển trước đó, đồng thời kết hợp và cải tiến thêm một số phương pháp nhằm tạo ra một hệ thống đồng bộ hiệu quả. Hệ thống sử dụng thư viện OpenCV, công cụ OCR với mã nguồn mở-Tesseract để nhận dạng thông tin, tìm hiểu về lập trình java với Eclipse. Dựa vào mục tiêu trên, luận văn xác định các nội dung chủ yếu cần nghiên cứu bao gồm: làm mịn ảnh, phân ngưỡng, thay đổi không gian màu, biến đổi hình thái, phép biến đổi Hough, tăng cường độ sắc nét của ảnh, vấn đề phân vùng ảnh khi xác định vị trí khung ảnh CMND.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn