foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Em; TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3822/ E202. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của luận văn xử lý tín hiệu video thu nhận được từ camera giao thông sau đó phân loại và phát hiện các trường hợp ô tô đi sai làn đường.

 

Tác giả: Phan Quốc Nghĩa; PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp, TS. Đặng Hoài Phương (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2018.

Mô tả: 241Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cách tiếp cận bất đối xứng của phương pháp phân tích hàm ý thống kê, trong đó quan tâm đến độ đo chỉ số hàm ý thống kê, độ đo cường độ hàm ý thống kê và khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê. Từ đó xác định mối quan hệ hàm ý thống kê giữa các sản phẩm cần tư vấn cũng như mức độ hàm ý giữa các nhóm người dùng dựa trên phương pháp phân tích hàm ý thống kê. Nghiên cứu các mô hình tư vấn hiện tại như: tư vấn dựa trên nội dung, tư vấn dựa trên lọc công tác, tư vấn dựa trên tri thức, tư vấn dựa trên đặc tính nhân khẩu học và mô hình tư vấn tích hợp, quan tâm đến mô hình tư vấn dựa trên lọc cộng tác sử dụng các độ đo tương đồng. Trên cơ sở đó, đề xuất các mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên các độ đo được đề xuất từ phương pháp tiếp cận bất đối xứng: chỉ số hàm ý thống kê, cường độ hàm ý thống kê, tương đồng hàm ý thống kê và luật kết hợp.

 

Tác giả: Huỳnh Văn Thanh; TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ thông tin. Năm: 2017.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.8/ Th107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan: Trình bày các khái niệm tổng quan về an toàn thông tin. Giới thiệu sơ lược về kỹ thuật giấu tin và thực trạng nghiên cứu về giấu tin trong thời gian qua.

Chương 2. Các nghiên cứu liên quan: Trình bày các nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận văn.

Chương 3. Phương pháp đề xuất: Trình bày chi tiết phương pháp giấu tin thuận nghịch trong ảnh stereo. Trình bày ví dụ minh họa cho thuật toán giấu tin và tách tin.

Chương 4. Kết quả thực nghiệm: Trình bày các kết quả thực nghiệm. Đánh giá hiệu suất của giải pháp đề xuất so với các giải pháp đã tồn tại.

Chương 5. Kết luận và hướng phát triển.

 

Tác giả: Nguyễn Thừa Phát Tài; TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2018.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:  634.440285 / T103. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đưa ra một giải pháp mới giúp người nông dân ứng dụng khoa học vào trong sản xuất nông nghiệp và trong việc chẩn đoán bệnh trên cây xoài thông qua ứng dụng máy vectơ hỗ trợ

 

Tác giả: Thạch Kọng Saoane. A/Prof. Reeva lederman.

University of Melbourne. Năm: 2017.

Mô tả: 106Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Abstract:

Mental illnesses are a major cause of disease burden in all countries around the world. Among the available treatments, Cognitive Behavioral Therapy (CBT) based mental health apps have been introduced as promising in helping people deal with common mental illnesses by themselves. However, the theoretical underpinnings for technological approaches used to design these interventions have not been clarified. Based on the literature and its relevance to CBT, theories of Persuasive Technology could be potentially used as a suitable approach to design. However, an embrace of persuasive technology has not been widely studied, particularly from the user’s perspectives. Therefore, this study has evaluated and explored the user’s perception of the persuasiveness of mental health apps by conducting a qualitative analysis of user reviews on mental health apps. The results indicated that users wanted apps to be high quality, customizable and having simple sensory support elements and content updated weekly. Most importantly, where the principles of the persuasive systems design (PSD) model proposed by Oinas-Kukkonen and Harjumaa (2009) were integrated into the design, users expressed satisfaction with the design. For this reason, an implementation of Oinas-Kukkonen and Harjumaa (2009)’s PSD model in combination with some additional techniques are recommended as an approach to the design mental health apps.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn