foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Văn Thanh; TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ thông tin. Năm: 2017.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.8/ Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan: Trình bày các khái niệm tổng quan về an toàn thông tin. Giới thiệu sơ lược về kỹ thuật giấu tin và thực trạng nghiên cứu về giấu tin trong thời gian qua.

Chương 2. Các nghiên cứu liên quan: Trình bày các nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận văn.

Chương 3. Phương pháp đề xuất: Trình bày chi tiết phương pháp giấu tin thuận nghịch trong ảnh stereo. Trình bày ví dụ minh họa cho thuật toán giấu tin và tách tin.

Chương 4. Kết quả thực nghiệm: Trình bày các kết quả thực nghiệm. Đánh giá hiệu suất của giải pháp đề xuất so với các giải pháp đã tồn tại.

Chương 5. Kết luận và hướng phát triển.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.