foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Việt Thế Anh; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 618.92000285/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, lập trình xây dựng được một mô hình chẩn đoán bệnh nhi dựa vào các phương pháp máy học; đồng thời đánh giá được hiệu quả của hệ thống.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.