Tác giả: Nguyễn Văn Nam; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 003.2/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống dự báo kết quả doanh thu đến từng địa bàn cụ thể tại VNPT Trà Vinh theo các chu kỳ thời gian tháng, quý, từ đó hỗ trợ cho quá trình ra quyết định để có thể dự đoán được mục tiêu, sửa đổi chiến lược nhằm tối ưu hóa hoạt động điều hành SXKD của đơn vị.