Tác giả: Trần Văn Nam, PGS. TS. Phan Huy Khánh (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm XB: 2013.

Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở phân tích hiện trạng và nhu cầu xử lý các bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, đề tài tìm hiểu hệ thống hỏi đáp tự động, ứng dụng công nghệ tri thức hỗ trợ phục vụ chẩn đoán và đưa ra khuyến nghị điều trị một số bệnh lý thường gặp trong cộng đồng. Kết quả của đề tài cho phép tìm giải pháp tin học hóa các vấn đề về chẩn đoán bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh, giúp, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của đồng bào vùng song nước cửu long..

Register to read more ...