foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Thoại. TS. Đỗ Thanh Nghị, TS. Phạm Nguyên Khang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2014.

Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 006.3 Th404. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đề tài tập trung vào thiết kế mô hình phân lớp ảnh đa lớp dựa trên việc trích chọn đặc trƣng SIFT, biểu diễn ảnh bằng mô hình túi từ (the bag-of-words (BoW)) và áp dụng giải thuật giảm gradient ngẫu nhiên đa lớp (MC-SGD Multiclass Stochatic Gradient Descent) để phân lớp ảnh.

Kết quả cần đạt được: mô hình phân lớp ảnh đa lớp.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.