Tác giả: Trần Văn Minh. PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014.

Mô tả: 91Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 005.7 M312, vị trí: phòng đọc.

Mục đích và ý nghĩa của đề tài:

- Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT;

- Giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn hơn về dự định nghề nghiệp trong tương lai của mình;

- Tìm ra xu hướng chính, ở học sinh THPT nói riêng và ở giới trẻ nói chung, trong lựa chọn việc làm nghề nghiệp của họ.

Về khoa học: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh. Phát hiện ra các đặc điểm chung của HSSV hỗ trợ ban tư vấn Tuyển Sinh có những nhận định cụ thể và đề ra các giải pháp hữu hiệu.

Về thực tiễn: Qua đề tài này tôi mong muốn làm r õ thực trạng chọn ngành nghề trong tương lai của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận. Thông qua đó chỉ ra điều bất cập, những vấn đề còn tồn tại, còn chưa phù hợp trong xu hướng lựa chọn của họ. Ngoài ra, đề tài còn làm rõ nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. Từ đó, đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn giúp cho các nhà quản lý có thêm những cơ sở khoa học, để hoạch định chính sách cho phù hợp hơn với thực tế, đặc biệt là những chính sách giáo dục và đào tạo.

Register to read more ...