foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thái Đa Nhi; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.7406/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống trả lời tự động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN bằng tìm kiếm thông tin dựa vào 3 phương pháp: BoW + kNN; Word2Vec + kNN; BoW + LSI + kNN để trả về những câu hỏi tương đồng cho các câu hỏi của người dùng về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN một cách nhanh chóng, kịp thời. Luận văn tập trung nghiên cứu 3 phương pháp trên để tìm ra phương pháp đạt kết quả tốt nhất từ đó triển khai áp dụng vào hệ thống trả lời tự động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Trà Vinh với mục tiêu là tiết kiệm được nhân lực và thời gian cũng như giải đáp những thắc mắc nhanh chóng, kịp thời cho người dùng trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn