foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tô Hồng Thịnh; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.38200285/ Th312. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống website cho phép quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế tại huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn