foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Chí Thanh; PGS. TS. Trần Cao Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.10285/ Th107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng ảnh, nhận dạng ký tự quang học và một số phương pháp trích chọn đặc trưng của ảnh, bộ thư viện xử lý hình ảnh mã nguồn mở thư viện OpenCV hỗ trợ cho việc xử lý ảnh. Xây dựng, cài đặt thuật toán nhận dạng để giải quyết bài toán nhận dạng thẻ BHYT dựa trên việc thu thập số liệu, kiểm thử các thuật toán và ứng dụng trong việc nhận dạng thẻ BHYT.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn