foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tưởng Thị Tuyền Vẹn; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.00285/ V203. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn đặt ra mục tiêu nghiên cứu các mô hình có thể phát sinh văn bản sử dụng các mạng học sâu Deep Neural Networks, dựa trên Framework để huấn luyện trên tập dữ liệu miền mở. Từ đó xây dựng, cài đặt và test thử nghiệm hệ thống dựa trên một mô hình đối thoại sử dụng mạng nơ-ron để huấn luyện kho dữ liệu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn