foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hùng Hậu; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.425/ H125. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống nhận dạng điểm số trên bảng điểm viết tay, từ đó rút trích thông tin điểm số trên bảng điểm theo thứ tự cho từng HSSV tương ứng. Tìm hiểu các cơ sở lý thuyết, các kỹ thuật nền tảng để giải quyết bài toán nhận dạng ảnh số. Từ đó, đề xuất áp dụng giải pháp máy học SVM kết hợp phương pháp trích chọn đặc trưng GIST để thực hiện nhận dạng ký số viết tay trên bảng ghi điểm viết tay. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật nhận dạng chữ in bằng phương pháp tesseract-OCR đối với thông tin mã số HSSV.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.