foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Trúc Phương; PGS. TS. Trần Cao Đệ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.8/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các phương pháp thủy vân trên cơ sở dữ liệu quan hệ, đề xuất phương pháp thủy vân phù hợp với đặc trưng dữ liệu điểm số, đáp ứng các tính năng trong hệ thống quản lý điểm của các trường học, đảm bảo phát hiện các thay đổi bất hợp pháp không thông qua hệ thống quản lý. Thực nghiệm trên dữ liệu mẫu, đánh giá kết quả đạt được của phương pháp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn