foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Hải; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.38200285/ H103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của ngành và để hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia nên việc sử dụng Chatbot để hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm y tế và được tích hợp trên một hoặc một số nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận đến những người chưa tham gia là một trong những yêu cầu cần thiết của ngành Bảo hiểm xã hội.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn