foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Văn Thưa; TS. Phan Quốc Nghĩa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.74/ Th551. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu các mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên dữ liệu ngữ cảnh và lịch sử của người dùng để tìm ra những nguồn tài nguyên hoặc sản phẩm giới thiệu cho người dùng những sản phẩm mà người dùng chưa từng biết đến. Sử dụng thuật toán KNN dựa trên dữ liệu ngữ cảnh để cải thiện lại mô hình

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn