foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phương, TSKH. Nguyễn Văn Thoa.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 299Tr, kích thước: 19 x 27cm.

Nội dung

Phần I: Cơ sở lý thuyết trong quá trình sản xuất thực phẩm

Chương 1: Nguyên liệu thực phẩm. Chương 2: Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất thực phẩm.

Phần II: Cơ sở lý thuyết trong quá trình sản xuất thực phẩm

Chương 3: Kỹ thuật sản xuất đồ hộp. Chương 4: Kỹ thuật chế biến cây nhiệt đới. Chương 5: Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm lên men. Chương 6: Kỹ thuật sản xuất dầu béo và tinh dầu. Chương 7: Kỹ thuật chế biến lương thực. Chương 8: Kỹ thuật sản xuất đường.

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm XB: 2006.

Mô tả: 139Tr, kích thước: 13 x 19cm.

Nội dung

Chương 1: Chế biến các sản phẩm màu. Chương 2: Chế biến một số sản phẩm cây nông nghiệp. Chương 3: Yêu cầu của xí nghiệp chế biến. Chương 4: Các chất hóa học cần lưu ý trong bảo quản thực phẩm.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm XB: 2006.

Mô tả: 130Tr, kích thước: 13 x 19cm.

Nội dung

Phần 1: Vi sinh vật và bảo quản thực phẩm. Phần 2: Các phương pháp bảo quản thủy sản. Phần 3: Vệ sinh chế biến thủy sản. Phụ lục: Một số chất bảo quản thực phẩm.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn