foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Khải.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2006. Mô tả: 203Tr, kích thước: 16 x 24cm.

 

Nội dung

Chương 1: Tổn thất nông sản sau thu hoạch. Chương 2: Đặc điểm của nông sản. Chương 3: Tính chất vật lý và nhiệt của khối hạt nông sản. Chương 4: Sinh lý và hóa sinh của nông sản sau thu hoạch. Chương 5: Môi trường bảo quản nông sản. Chương 6: Sinh vật hại nông sản. Chương 7: Thu hoạch, vận chuyển và bao gói nông sản, thực phẩm. Chương 8: Kho bảo quản nông sản. Chương 9: Nguyên lý và phương pháp bảo quản nông sản. Chương 10: Bảo quản nông sản. Chương 11: Quản lý chất lượng nông sản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn