Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hồng; TS. Dương Thị Hương Giang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 113Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 660.6 H445. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Tìm ra dòng nấm men tự nhiên có khả năng lên men mạnh thích hợp cho quá trình sản xuất rượu vang chôm chôm với chất lượng cao và hiệu quả.

Register to read more ...