Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú. PGS. TS. Lý Nguyễn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 110Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 663.6 T500

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu xác định các thông số tối ưu cho quá trình trích ly vỏ trái măng cụt và ứng dụng vào sản xuất nước măng cụt, đồng thời khảo sát sự biến đổi của một số chất dinh dưỡng và có hoạt tính sinh học (polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa, vitamin C) trong quá trình chế biến.

Register to read more ...