foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Xuân Chinh.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2009.

Mô tả: 437Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung

Phần thứ nhất: Lớp người khai phá đầu tiên - con người và văn hóa thời đại đá cũ. Phần thứ hai: Bước vào nền kinh tế sản xuất - con người và văn hóa thời đại đá mới. Phần thứ ba: Các chặng đường hình thành nhà nước - văn hóa thời đại kim khí. Phần thứ tư: Đấu tranh xây dựng nhà nước độc lập tự chủ (khảo cổ học lịch sử).

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Cao Tưởng.

Nhà xuất bản: Xây Dựng. Năm XB: 2007.

Mô tả: 177Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

1. Phục dựng tháp Tường Long - Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ cái nhìn khảo cổ học. 2. Kiến trúc nhà cửa thời Trần. 3. Chùa Vĩnh Nghiêm - Một trung tâm Phật giáo đã 700 tuổi. 4. Đình làng, điểm lại bước đi ban đầu. 5. Đình làng - Hình tượng. 6. Đình Phù Lão - Bắc Giang. Một phát hiện có giá trị. 7. Ghi chú về đình quê xứ Nghệ. 8. Thẩm định lại giá trị kiến trúc Văn Miếu - Hà Nội. 9. Văn hóa thời Nguyễn nhìn từ nhà khung gỗ. 10. Hội An - nhìn từ các bản vẽ ghi của Xí nghiệp Bảo tồn và tu sửa di tích - Bộ Văn Hóa. 11. Tiếp xúc văn hóa ở Hội An nhìn từ nhà khung gỗ. 12. Cây thước tầm trong nền kiến trúc cỗ Việt Nam. 13. Về cái củng trong nền kiến trúc cổ Việt Nam. 14. Nguyễn An - Một kiến trúc sư - Một nhà thơ - Một nhân cách mẫu mực. 15. Kiến trúc Thần đạo Nhật bản (Shinto Shrine).

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Anh Động.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2014.

Mô tả: 161Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 915.9792 Đ455. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Đôi điều dẫn giải: I./ Một số yếu tố dẫn đến hình thành địa danh. II./ Địa thế tự nhiên. III./ Địa thế nhân tạo.

Phần nội dung (từ tháng 8-1708 đến ngày 26-11-2003).

Register to read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Laurent Mucchielli.

Nhà xuất bản: Thế giới. Năm XB: 2006.

Mô tả: 595Tr. Kích thước: 14x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Viết lịch sử các môn khoa học nhân văn như thế nào? Chương 2: Khoa học trong bối cảnh của nó: những xung đột, tranh luận, cạnh tranh.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Viện Sử học.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 1989.

Mô tả: 350Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

I. Diễn biến lịch sử và đặc điểm các đô thị cổ ở Việt Nam. II. Đô thị cổ và vấn đề đô thị hóa ở Việt Nam. III. Phụ lục: Bản vẽ và ảnh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn