foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Guy Bourdé, Hervé Martin.

Nhà Xuất bản: Viện sử học Việt Nam. Năm xuất bản: 2001. Số trang: 549Tr.

Nội dung:

Chương 1: Các quan điểm về phương pháp biên soạn lịch sử cổ đại. Chương 2: Sử học Thiên Chúa giáo đầu thời trung cổ (Thế kỷ V-X). Chương 3: Những nhà biên niên sử các thể kỷ XI-XIV. Chương 4: Các nhà sử học và địa lý học thời phục hưng. Chương 5: Các loại triết học lịch sử. Chương 6: Sử học uyên bác từ Mabillon đến Fustel De Coulanges. Chương 7: Michelet với sự hiểu biết "toàn diện" quá khứ. Chương 8: Trường phái phương pháp. Chương 9: Trường phái "biên niên". Chương 10: Phái tân lịch sử kế thừa trường phái "biên niên". Chương 11: Chủ nghĩa Mác và lịch sử. Chương 12: Chủ nghĩa cấu trúc và lịch sử. Chương 13: Sự hoài nghi lịch sử. Chương 14: Đổi mới lịch sử chính trị.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Phước Tương.

Nhà Xuất bản: Văn nghệ TP. HCM. Năm xuất bản: 2004. Số trang: 355Tr.

Nội dung:

Sự hình thành thị xã Hội An qua thời gian lịch sử. Di sản thế giới Hội An, sự hình thành, phát triển và suy thoái. Di sản thế giới Hội An, giá trị văn hóa và nghệ thuật. Nguồn hàng xứ Quảng xuất khẩu qua cảng thị Hội An dưới thời Chúa Nguyễn, ....

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Thuận An.

Nhà Xuất bản: Trẻ. Năm xuất bản: 2005. Số trang: 341Tr.

Mục lục:

Phần 1: Huế, Unesco và di sản văn hóa thế giới đầu tiên tại Việt Nam. Phần 2: Diện mạo và giá trị quần thể di tích Huế.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Tắc.

Nhà Xuất bản: Lao Động. Năm XB: 2009. Số trang: 555Tr.

Mục lục:

Quyển thủ: Các bài Tựa. Quyển một: Tổng tự. Quyển hai: Đại Nguyên chiếu chế; Các bức thư thuộc các triều đại trước. Quyển ba: Đại Nguyên phụng sứ; Sứ thần các triều đại trước. Quyển bốn: Các khoản chuyển vận quân lương ra mặt trận; Sự chinh phạt của các triều đại trước. Quyển năm: Những bức thư của các danh thần nhà Đại Nguyên gửi qua các nước An Nam; Thư và biểu của đời trước. Quyển sáu: Các bài biểu; Thư và biểu của đời trước. Quyển bảy: Các quân và Thứ sử, Thái thú ở các quận Giao Châu, Cửu Chân và Nhật Nam, phụ biên các quan Thứ sử, Thái thú đời Tam Quốc. Quyển tám: Các Đô đốc, Thứ sử Giao Châu, các Thái thú ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam trong thời Lục Triều. Quyển chín: Các quan Đô đốc, Đô hộ, Kinh lược sứ An Nam và các quan Thứ sử ba quận Giao, Ái, Hoan, đời nhà Đường; Tống Giao Châu chuyển vận sứ, an vũ sứ. Quyển mười: Những người tôi các đời trước sang ký ngụ. Quyển mười một: Gia thế họ Triệu; Gia thế họ Đinh; Gia thế họ Lê. Quyển mười hai: Gia thế họ Lý. Quyển mười ba: Gia thế họ Trần; Các vương hầu nội phụ. Quyển mười bốn: Học hiệu; Quan chế; Chương phục (áo mão thẫm phục); Hành chính; Binh chế; Sứ thần các triều đại. Quyển mười lăm: Nhân vật; Sản vật. Quyển mười sáu: Tạp ký; Thơ đề vịnh của danh hiền các triều đại. Quyển mười bảy: Thơ của các danh nhân đi sứ An Nam từ niên hiệu Chí Nguyên trở xuống; Những bài tựa và thơ của các quan Hàn lâm đưa tặng sứ giả. Quyển mười tám: Thơ của danh nhân An Nam. Quyển mười chín: Đồ Chí Ca; Tự sự Nguyên văn chữ Hán Bảng kê tên riêng.
 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Sử (chủ biên).

Nhà Xuất bản: Khoa học Xã hội; Năm XB: 2005. Số trang: 630Tr. .

Nội dung

Phần thứ nhất: Tổng quan khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam. Phần Thứ hai: Khai quật khảo cổ học ở Quảng Ninh. Phần thứ ba: Khai quật khảo cổ học ở Hải Phòng. Phần thứ tư: Điều tra khảo cổ học ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Phần thứ năm: Thư mục khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn