foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Anh Thái (chủ biên).

Nhà Xuất bản: Giáo dục; Năm XB: 2006. Số trang: 543Tr. .

Nội dung

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

Chương 1: Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga 1917. Chương 2: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Chương 3: Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và việc phân chia lại thế giới giữa các đế quốc thắng trận sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương 4: Các nước tư bản chủ yếu trong giai đoạn 1918-1939. Chương 5: Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nữa thuộc địa (1918-1945). Chương 6: Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1917-1945). Chương 7: Quan hệ quốc tế dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai (1929-1939). Chương 8: Chiến tranh thế giới thứ hai. Sơ kết lịch sử hiện đại (1917-1945)

Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-1995)

Chương 9: Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nữa đầu những năm 70. Chương 10: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến nữa đầu những năm 70. Chương 11: Các nước tư bản chủ yếu từ 1945 đến 1973. Chương 12: Các nước Châu Á, sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1995). Chương 13: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1995). Chương 14: Quan hệ quốc tế từ nữa sau những năm 70 đến 1995. Chương 15: Các nước tư bản chủ yếu từ nữa sau những năm 70 đến 1995. Chương 16: Liên Xô và các nước Đông Âu từ nữa sau những năm 70 đến 1991. Chương 17: Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1945-1995). Chương 18: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Trần Bình Trọng.

Nhà Xuất bản: Thống kê. Năm XB: 2003. Số trang: 334Tr.
 

Nội dung:

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 2: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ. Chương 3: Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KTCT học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến XIX. Chương 4: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản. Chương 5: Học thuyết kinh tế của các nhà XHCN không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX. Chương 6: Sự phát sinh và phát triển KTCT học Mác - Lênin. Chương 7: Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển. Chương 8: Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes. Chương 9: Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới. Chương 10: Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại. Chương 11: Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Trí Dĩnh, PGS. TS. Phạm Thị Quý.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân; Năm XB: 2006.

Mô tả: 431Tr.

Mục lục:

Phần I: Lịch sử kinh tế các nước

Chương 1. Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa. Chương 2. Kinh tế nước Mỹ. Chương 3. Kinh tế Nhật Bản. Chương 4. Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa. Chương 5. Kinh tế Liên Xô. Chương 6. Kinh tế Trung Quốc. Chương 7. Kinh tế các nước đang phát triển. Chương 8: Kinh tế các nước Asean.

Phần II: Lịch sử kinh tế Việt Nam

Chương 9: Kinh tế Việt Nam thời kỳ phong kiến. Chương 10: Kinh tế Việt Nam thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858-1945). Chương 11: Kinh tế Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Chương 12: Kinh tế Việt Nam thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền (1955-1975). Chương 13: Kinh tế Việt Nam thời kỳ 10 năm đầu sau khi đất nước thống nhất (1976-1985). Chương 14: Kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 đến nay).

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất bản: Trẻ, Tạp chí Xưa & Nay; Năm XB: 2007. Số trang: 334Tr

Tài liệu sưu tầm

Giới thiệu:

Hồn của Sài Gòn lắng đọng theo thời gian, từ những hình tượng cụ thể với những công trình kiến trúc như đình chùa, miếu, nhà cửa... đến những nét văn hóa dân gian đẫm chất Nam Bộ. Thời gian đã làm Sài Gòn thay đổi nhiều, những giá trị văn hóa của Sài Gòn xưa và nay đã hòa vào nhau để tạo nên một thành phố Hồ CHí Minh hôm nay vừa hiện đại vừa cổ xưa.

"Sài Gòn Xưa và Nay" tập hợp những bài viết của nhiều tác giả về Sài Gòn, tập trung trên các lĩnh vực lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,… với mong muốn gửi đến bạn đọc những tư liệu lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Huỳnh Minh.

Nhà Xuất bản: Thanh niên; Năm XB: 2001.

Số trang: 287Tr. Tài liệu sưu tầm

Nội dung:

Phần I: Sơ lược, địa lý. Phần II: Nhân vật lịch sử. Phần III: Di tích lịch sử, đền thờ, lăng mộ danh nhân. Phần IV: Sự tích, lịch sử, huyền sử, giai thoại. Phần V: Văn hóa nghệ thuật, thi thơ tân cựu. Phần VI: Văn hóa giáo dục, kỹ thuật, y tế, tín ngưỡng, ...

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn