foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hoàng Xuân Chinh.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2009.

Mô tả: 437Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung

Phần thứ nhất: Lớp người khai phá đầu tiên - con người và văn hóa thời đại đá cũ. Phần thứ hai: Bước vào nền kinh tế sản xuất - con người và văn hóa thời đại đá mới. Phần thứ ba: Các chặng đường hình thành nhà nước - văn hóa thời đại kim khí. Phần thứ tư: Đấu tranh xây dựng nhà nước độc lập tự chủ (khảo cổ học lịch sử).

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn