foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ngô Đức Thọ (chủ biên).

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 2006.

Mô tả: 875Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Tổng quát về các khoa thi Hội và tài liệu Đăng khoa lục Đại khoa.

A. Các nhà khoa bảng thời Lý - Trần - Hồ. B. Các nhà khoa bảng triều Lê Sơ. C. Các nhà khoa bảng triều Mạc. D. Các nhà khoa bảng triều Lê Trung Hưng. E. Các nhà khoa bảng triều Nguyễn.

Danh sách các vị Tam Khôi.

Thống kê các khoa thi tiến sĩ và tương đương (1075-1919).

Thư mục tài liệu tham khảo.

Bảng tra họ tên các nhà khoa bảng Việt Nam (1075-1919).

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn